Need Help ?
Call: +977- 048540134

जि. शि. अ.

दिनानाथ गौतम

जिल्लामा शैक्षिक गतिविधि सन्चालन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएको यस कार्यालयले सेवाग्राहीको भावना अनुसार कार्य गर्दै आएको छ । विभिन्न योजना परियोजना हुँदै हाल सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तरगत विद्यालय  शिक्षामा वालवालिकाहरुको पहुँच र गुणस्तर वढाउन यस अन्तरगतका विभिन्न सँयन्त्रहरु प्रयोगजिल्लामा शैक्षिक गतिविधि सन्चालन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएको यस कार्यालयले सेवाग्राहीको भावना अनुसार कार्य गर्दै आएको छ । विभिन्न योजना परियोजना हुँदै हाल सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तरगत विद्यालय  शिक्षामा वालवालिकाहरुको पहुँच र गुणस्तर वढाउन यस अन्तरगतका विभिन्न सँयन्त्रहरु प्रयोगजिल्लामा शैक्षिक गतिविधि सन्चालन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएको यस कार्यालयले सेवाग्राहीको भावना अनुसार कार्य गर्दै आएको छ । विभिन्न योजना परियोजना हुँदै हाल सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तरगत विद्यालय  शिक्षामा वालवालिकाहरुको पहुँच र गुणस्तर वढाउन यस अन्तरगतका विभिन्न सँयन्त्रहरु प्रयोग गरी अगाडि वढीरहेको छ