Need Help ?
Call: +977- 048540134

जिल्लाको बारेमा

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछापमा

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई  प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन  गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि यस जिल्लामा हाल ४ वटा निरीक्षण क्षेत्र   १ अगुवा स्रोतकेन्द्र  १६ वटा स्रोतकेन्द्र मार्फत ओपचारिक तथा अनौपचारिक  शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाइ प्रभावकारी ढँगले कार्यान्वयन गरिदै आएको छ । यसका लागि  राजनैतिक दल ,वुद्धिजिवी,  पत्रकार ,अभिभावक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुवाट आवश्यक समन्वय र सहयोगको हार्दिक  अपेक्षा गरिएको छ ।